Vammaispalvelulain uudistus siirtyy

Julkaistu 19.6.2023

16.6.2023 julkaistun hallitusohjelman mukaan vammaispalvelulaki, jonka piti tulla voimaan 1.10.2023, siirtyy vuodella eteenpäin. Lakia myös muutetaan niin, että se saa nostaa kustannuksia korkeintaan 100 miljoonalla eurolla vuodessa.

Hallitusohjelmassa todetaan:

”Uusi vammaispalvelulaki siirretään tulemaan voimaan 1.10.2024. Hallitus käynnistää kiireellisesti lainvalmistelun, jonka tarkoituksena on turvata vammaisten oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus. Priorisoidaan uuden vammaispalvelulain valmistelua lainvalmisteluprosessissa. Huomioidaan uuden vammaispalvelulain valmistelussa vammaispalvelulain 675/2023 eduskuntakäsittelyn aikana tehdyt lisäykset. Lainvalmistelun kustannusvaikutus nykytilanteeseen verrattuna saa olla 100 miljoonaa euroa vuosittaisia menoja kasvattava valtiovarainministeriön arvion mukaan”.

Pitkään valmistellun lakiuudistuksen siirtyminen aiheuttaa vammaisissa henkilöissä epävarmuutta mahdollisen uuden lain sisällöstä.  Lain soveltamisala keväällä hyväksytyssä muodossa olisi tarkoittanut, että yhä useampi CP-liiton toimintapiiriin kuuluvista ihmisistä saisi välttämättömästi tarvitsemiaan palveluita vammaispalvelulain nojalla.

CP-liitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että vammaisten henkilöiden tarvitseman avun ja tuen, turvallisen ja mielekkään arjen, toimeentulon sekä osallisuuden mahdollisuuksien turvaaminen eivät saa olla talouden sopeuttamistoimenpiteiden kohteina.  Lisäksi pidämme tärkeänä, että vammaisten henkilöiden palvelut ja tukitoimet järjestetään vammaispalvelulain eikä sosiaalihuoltolain nojalla.

On muistettava, että Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n vammaissopimusta, joka velvoittaa yhteiskuntaamme kunnioittamaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia nauttia ihmisoikeuksistaan ja perusvapauksistaan.

Helsingissä 19.6.2023

Suomen CP-liitto ry