Verkossa: Ennen kaikkea ammattilainen

21.10.2021

Verkossa


CP-liitto järjestää yhteistyössä Vatesin kanssa Disability Employment Forum -tapahtuman 21.10.2021. Silloin pohdimme opintoihin ja työllisyyteen liittyviä teemoja otsikon "Ennen kaikkea ammattilainen" alla.

Tapahtuma koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osassa "Opinnoista töihin: Miten sä sitten ajattelit työllistyä?” käsittelemme teemaa kokemusasiantuntijoiden esimerkkien kautta purkamalla cp-vammaan liittyviä olettamuksia ja kliseitä. Millaisia vaihtoehtoja on olemassa? Millaisia tukimuotoja tarvitaan ja on saatavissa opintojen aikana ja matkalla kohti työllistymistä? Miksi palkata henkilö, jolla on vamma/toimintarajoite?

Toisessa osiossa "Työssä pysymisen tuki: Osaaminen edellä" pohdimme, miten teemme yhteistyötä työnantajan kanssa, jotta osaaminen säilyy keskiössä, ei vamman aiheuttamat haasteet? Odotetaanko vammaisen työntekijän ”kompensoivan” vammaa jotenkin? Entä millaista tukea vammainen henkilö voi saada, kun on työelämässä?

Ilmoittaudu mukaan

https://www.youtube.com/watch?v=6M6PoGGlU0w
https://www.youtube.com/watch?v=Qztj9XwLZgM
https://www.youtube.com/watch?v=AcacKqzKZnA

Kysy lisää

viestintäpäällikkö

Eeva-Liisa Kiviniemi

0447478612