Svenska träffen

25.9.2021 - 25.9.2021

Kello: 15.00 - 16.00

På distans


Vi har börjat att utveckla service för vår svenskspråkig verksamhet. Nuföfrtiden har vi information även på svenska i våra nya hemsidor och på varje CP-bladet.

Vi ville utveckla vår verksamhet genom att erbjuda kamratstöd, information och aktiviteter även till våra svenskspråkiga medlemmar, deras anhöriga och vår målgrupp.

VI hade våra första träffen den 12 juni. Vi var sju människorna med både anhöriga (föräldrar) och personer med funktionshinder i målgrupp. Vi hade livligt diskussion och ska fortsätta att träffa!

Vi skulle mycket gärna vilja höra olika ideer och tankar från er vad CP-förbundet kunde erbjuda på svenska. Finns det några ämnen som ni funderar på och önskar få mera information. Hurdana aktivititer kunde vi ordna i framtiden? På varje träff har vi också tema och gäst.

Välkommen till våra mötena på hösten: den 25 september och den 6 November. Ni kan anmäla sig via https://link.webropol.com/s/svenskatraffen2021. Anmäl dig senaste en vecka före. Vi skickar Teams-länken en dag före möten.