Svenska Träffen

12.6.2021

Kello: 15.00 - 16.00

På distans


Välkommen till CP-förbundets första Svenska Träffen!

Nuföfrtiden har vi information även på svenska i våra nya hemsidor och på varje CP-bladet. Vi ville utveckla vår verksamhet genom att erbjuda kamratstöd, information och aktiviteter även till våra svenskspråkiga medlemmar, deras anhöriga och vår målgrupp.

Svenska Träffen inledes av Nina Romppanen och hennes man Johannes. Nina är aktiv i CP-förbundets kommitté för barnfamilj. Efter Ninas och Johannes tal har vi tid till öppen diskussion.

Vi skulle mycket gärna vilja höra olika ideer och tankar från er vad CP-förbundet kunde erbjuda på svenska. Finns det några ämnen som ni funderar på och önskar få mera information. Hurdana aktivititer kunde vi ordna i framtiden?

Du kan anmäla dig till Svenska Träffen via Webropol-länken senaste den 11 juni klockan 16. Vi skickar Teams-länken på morgonen 12 juni.