Toiminnanjohtajan blogi

Toiminnanjohtaja Marju Silander istuu puistonpenkille hymyillen.
CP-liiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Suomen CP-liitto ry vaati 27.6.2020 kevätliittokokouksesta annetussa kannanotossa, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus turvataan tulevina vuosinakin, jotta heikommassa asemassa olevien ihmisten tuki voidaan turvata.

Haluamme jatkossakin olla se joku, joka on mukana ja erityisenä tukena ihmisten arjessa. Kannanotossa nostettiin esiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehtävää tärkeää yhteiskunnallista työtä, josta löytyy hyviä toiminnan esimerkkejä muun muassa SOSTEn eli Suomen sosiaali ja terveys r y:n Onneksi on joku -kampanjasta. Kampanja muistuttaa, että sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimii 550 000 vapaaehtoista ja työntekijää. Ilman heitä monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Onneksi on joku -kampanja esittelee sote-järjestöjen tekemää työtä.

Kerroimme kannanotossa, kuinka kohderyhmämme ihmisten arki muuttui kertaheitolla, kun korona saapui Suomeen. Yhdistystoiminnasta saatu vertaistuki katosi yhtäkkiä, ja harrastus- sekä liikuntaryhmät jouduttiin perumaan. Osa CP-liitonkin kohderyhmästä on kokenut sosiaalisen kanssakäymisen siirtymisen verkkoon ahdistavana, ja se on aiheuttanut ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunnetta.

Kerroimme, kuinka peruuntunut yhdistyksen esteetön keilausilta viikoittain oli ollut jollekin ainoa harrastus. Kerroimme, miten verkon kautta kommunikointi on ollut monelle vaikeaa, kun ei ole riittävää osaamista. Kerroimme myös terveisenne siitä, kuinka perheiden tapaamiset ja vertaistuki sopeutumisvalmennuskursseilta olisivat olleet juuri nyt erityislapsille ensiarvoisen tärkeitä.

Kerroimme myös, että toisille verkossa tarjottu etätoiminta on tarjonnut uusia mahdollisuuksia ja tuttavuuksia eri puolelta Suomea, ja tätä haluamme tukea myös jatkossa.

Moni tulee tarvitsemaan vahvistettua tukea tulevina kuukausina ja jopa vuosina koronaepidemian aiheuttaman tilanteen takia. CP-liiton tarjoama puhelinpalvelu, vertaistuki, yhdistysverkosto ja kehitteillä olevat uudet digitaaliset toimintamuodot ovat tavoittaneet koronasta huolimatta monia tuttuja, mutta olemme saaneet toimintaan mukaan myös uusia ihmisiä. Olemme kuulleet, että onneksi on tuttu yhdistys ja henkilö, johon on voinut olla yhteydessä. 

Toiminta vaatii resursseja, ja huoli rahoituksen tulevaisuudesta on herättänyt myös keskustelua kohderyhmän joukossa. Meille on tullut vahva viesti, että nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan luotettavaa yhdistystoimintaa ja esimerkiksi sen kautta saatavaa vertaistukea.

Kannanotto lähetettiin sekä medialle että kaikille kansanedustajille, koska huoli rahoituksesta on ollut esillä. Keväällä päättäjät kertoivat, että koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi Veikkauksen avustusmäärien lasku kompensoidaan täysimääräisesti. Syksyn budjettineuvottelut toivottavasti sisältävät tämän lupauksen, koska kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää ennalta ehkäisevää työtä yhteiskunnassa.

Rahoitus tulee turvata tulevaisuudessakin, jotta vältymme esimerkiksi 1990-luvun laman kaltaisilta sosiaalisilta haittavaikutuksilta, joista osa tuli näkyviksi vasta vuosien kuluttua.

Useat kansanedustajat vastasivat kannanottoon ja totesivat, että teemme hyvä työtä, ja että rahoitus tulee turvata myös jatkossa.

Nyt onkin aika vaikuttaa juuri Sinun oman alueen kansanedustajiin ja paikallisiin päättäjiin. Kerrotaan kaikki yhdessä, että CP-liitossa on joku. Niin on oltava tulevaisuudessakin.16.6.2020: Vaikuttamistyössä tarvitaan joukkovoimaa – teitä kaikkia

Yhteisten asioiden hoitaminen ja asioihin vaikuttaminen ovat keskeistä toimintaa demokraattisessa kansalaisyhteiskunnassa. Yhdistystoiminta on merkittävä vaikuttamisen muoto Suomessa.

CP-liitossa on takana tänä vuonna 55 vuotta vaikuttamistyötä ja oikeuksienvalvontaa. Tänä aikana on tavattu tuhansia päättäjiä, virkamiehiä, vaikuttajia, asiantuntijoita ja asianosaisia.

Suomessa tapahtuvan vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä asioihin vaikuttamiseen on tullut uusia toimintakenttiä kuten EU. Teemme jatkuvasti seurantaa ja kartoitusta asioista, joihin pitää tarttua ja joihin pitää saada aikaan muutosta. Kokoamme kentän ääntä ja kokemuksia, seuraamme alan tutkimusta ja lainsäädännön kehittämistä. Tämä on järjestön tärkeää työtä!

Kävin läpi CP-liiton viime vuosien lausuntoja ja kannanottoja. Aiheita on ollut laajasti lähes joka lähtöön.  Olemme tuoneet esille juuri meidän edustamien ihmisten näkökulmia aiheina YK:n vammaissopimus, henkilökohtainen avustaminen, vammais-, terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden saatavuus, kuljetuspalvelut, kuntoutusasiat (lääkinnällinen, sosiaalinen), koulunkäynti- ja varhaiskasvatus, puhevammaisten tulkkauspalvelut, vammaispalvelulain uudistus (aika pitkään!), apuvälineasiat, esteettömyysasiat ja sote-uudistus. Monet asiat ovat kehittyneet paremmaksi, jotkut junnaavat vielä paikoillaan.

Mihin sitten ollaan menossa? Itse parikymmentä vuotta asiaa seuranneena läheisenä olen huomannut ilahtuneena, että viime vuosien aikana vammaisjärjestöjen yhteistyö on selvästi parantunut. Tämä on keskeistä, jos halutaan koko yhteiskunnanw tai EU:n tasossa vaikuttaa vähemmistön asioihin ja saada aikaan parannuksia. Ainostaan yhdessä asioita esille tuomalla, perustelemalla ja selkeitä ratkaisuehdotuksia tekemällä päättäjät voivat nähdä ongelmat ja ryhtyä tarvittaviin korjaustoimiin, oli sitten kyse lainsäädännöstä tai sen soveltamisesta käytäntöön.

Tästä syystä myös jokaisen järjestön tärkein voimavara on sen kohderyhmään kuuluvat ihmiset, te kaikki! Toivottavasti yhä useampi tulevaisuudessa kokee tärkeäksi olla mukana, myös jäsenenä, koska se tuo viimeistään tärkeimmän voiman paikalliseen vaikuttamiseen, oman alueen palveluihin ja päättäjien työhön. Olethan siis mukanamme jatkossakin tekemässä asiaamme tunnetuksi, mukana viestin kuljettamisessa eri tahoille. Kansalaisjärjestöjen rahoituksen turvaaminen on myös tärkeä näkökulma, sillä mitä enemmän meitä on yhdessä, sitä paremmat mahdollisuudet on myös saada rahoitusta toimintaan. Jos me emme tuo omaa ääntämme esille, kukaan mukaan sitä ei tee! Yhdessä olemme siis enemmän.20.3.2020: Nyt on huolehdittava haavoittuvimmassa asemassa olevista ihmisistä!

Vajaan viikon aikana Suomessa ja maailmalla on siirrytty poikkeukselliseen aikaan, jossa COVID-19 eli koronaviruksen aiheuttamaa epidemiaa torjutaan kaikin keinoin.  

Valtioneuvoston linjausten mukaan on syytä pidättäytyä kaikista ihmisten välisistä ei-välttämättömistä kontakteista. Olemme ottaneet viranomaisohjeet vakavasti ja CP-liiton toimintatapoja on muutettu viime viikosta alkaen. Haluamme suojata omalta osaltamme haavoittuvimpia ihmisiä.

Läsnäolokuntoutusten keskeyttäminen

Seuraamme tiiviisti kohderyhmämme terveydenhuoltopalvelujen ja kuntoutuksen tilannetta. Kelan linjausta läsnäolokuntoutuksen keskeyttämisestä tarkennetaan tänään 20.3. Esimerkiksi henkilöillä, joilla on hengittämiseen liittyviä vaikeuksia, avoterapian kuten fysioterapian puute voi johtaa vakavaan hengenvaaraan. CP-liitto on ollut yhteydessä Kelaan ja vaatinut, että välttämätöntä kuntoutusta on ehdottomasti saatava poikkeusoloissakin yksiköllisen tarpeen vaatimalla tavalla.

Riskiryhmät

Suosittelemme jokaista tarkistamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta, ketkä kuuluvat riskiryhmään. Tietoja päivitetään tilanteen edetessä. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat

Muutokset CP-liiton järjestö- ja palvelutoiminnassa

Päivätoiminta on suljettu viranomaisten suosituksesta. Tulkkauspalveluissa vältetään altistumista. Asumisyksiköissä kaikki ei- välttämätön toiminta on siirretty myöhemmäksi ja ulkopuolisten vierailuita yksiköissä on rajoitettu. Järjestötoiminnan työntekijämme ovat siirtyneet etätöihin.  Toiminta kuitenkin jatkuu ja meidät tavoittaa sähköpostitse tai puhelimitse. Parhaillaan olemme suunnittelemassa myös uusia toimintamuotoja, joita voimme tarjota teille etänä. Tiedotamme näistä lähipäivinä.

Kevätliittokokous siirretty

CP-liiton hallitus on päättänyt siirtää sääntömääräistä kevätliittokokousta. Kun tilanne on rauhoittunut, liiton hallitus päättää uuden ajankohdan ja lähetämme uuden kokouskutsun jäsenyhdistyksiin. Muutokset koskevat myös liiton tapahtumia. Tässä vaiheessa ainakin toukokuun loppuun asti sovitut tapahtumat siirretään tai toteutetaan verkossa. Olemme suositelleet samaa jäsenyhdistyksillemme.

Huolellinen käsihygienia ja sosiaalisten kontaktien rajoittaminen on nyt jokaisen asia, jotta hidastamme etenemistä. Kannattaa seurata luotettavia tietokanavia asiassa ja muistaa, että sosiaalisessa mediassa tai sähköpostissa saattaa liikkuu viestejä, joissa on väärää tietoa.

Olethan yhteydessä, jos mielessäsi on kysymyksiä. Tavoitat meidät puhelimitse 09 5407 540 tai sähköpostitse toimisto(at)cp-liitto.fi

Poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellista joustavuutta. On harkittava, mikä on välttämätöntä ja ei-välttämätöntä.  Huolehditaan yhdessä kaikkien meidän terveyden suojelusta ja arjen perusasioiden sujumisesta.27.2.2020: Mitä on tehty viime vuosina?

CP-liitossa on takana kolme uudella tavalla merkittävää vaikuttamisen vuotta. Vuonna 2017 olimme mukana allekirjoittamassa yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa Ei myytävänä -kansalaisaloitetta, joka eteni reilun 72 000 allekirjoittajan jälkeen eduskunnan käsittelyyn.

Osallistuimme tänä aikana yli 30 kansanedustaja- ja europarlamentaarikkotapaamiseen, lähes kymmeneen ministeriön tai valiokunnan kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen sekä vierailimme EU-parlamentissa. 

Annoimme reilut 10 lausuntoa ja kannanottoa ajankohtaisiin lakivalmisteluihin ja lähetimme noin 600 viestiä, joissa on ollut esimerkkejä ja näkökulmia edustamiemme vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä puolesta. Näistä tärkein oli vammaispalvelulakien yhteensovittaminen, joka kuitenkin raukesi sote-uudistuksen kaatumiseen keväällä 2019. 

Tänä vuonna edessä!

Eduskunnan antaman lausuman mukaan jatkamme vaikuttamistyötä vammaisten ihmisten palveluiden kohentamisen puolesta, vaikka kansalaisaloitteen alkuperäisen tavoitteen mukaista muutosta hankintalakiin ei saatu.  

Vuoden alusta aloitti jo uusi Sosiaali- ja terveysministeriön Osallisuustyöryhmä, johon on nimitetty edustajia useista eri vammaisjärjestöistä. Tämä työryhmä on yksi kansalaisaloitteen tuloksista, ja CP-liitto osallistuu työryhmän työskentelyyn aktiivisesti Ei myytävänä -työryhmän kautta sekä kohderyhmämme edustajan kautta. Työryhmän tehtävänä on laatia raportti siitä, miten vammaisten ihmisten osallisuutta vahvistetaan, oikeussuojakeinoja parannetaan ja palveluiden järjestämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan kehitetään. Odotettavissa kevätkaudella on lukuisia tapaamisia, lausuntopyyntöjä ja muistiota. Pidämme erittäin tärkeänä seurata ja tehdä kehittämistyötä yhdessä muiden kollegajärjestöjen kanssa, sillä yhdessä olemme paljon vahvempia vammaisten ihmisten asioiden kohentamisessa.

YK:n vammaissopimuksen kansallisen toteuttamisen toimintaohjelman laatiminen on myös lähtenyt käyntiin, ja osallistuimme Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuuteen, mitä tällä toimintakaudella 2020–2023 tulisi tehdä. 

Veimme konkreettisia esimerkkejä muun muassa terveydenhuollon palveluiden parantamiseen, jossa yksi keino olisi osaamiskeskuksien perustaminen. Liian monesti kuulemme, kuinka jäsenemme on perehdyttänyt terveydenhuollon ammattilaista esimerkiksi cp-vammaan liittyvistä asioita. Tähän teimme avuksi uuden Kun potilaalla on cp-vamma -oppaan, jonka toivomme tulevan ahkeraan käyttöön joka puolelle Suomea!

Sosiaali- ja terveyden huollon uudistaminen sekä sosiaaliturvan uudistaminen ovat myös isoja asioita, joihin vaikutamme. Vammaispalveluiden tulee toteutua YK:n vammaissopimuksen mukaan ja tässä on korostettava erityisesti palveluiden järjestämisten tapaa.

Kansalaisjärjestöjen rahoituksen turvaaminen on myös puhuttanut paljon ja olemme tuoneet esille mitä hyvää järjestömme ja yhdistykset tekevät ruohonjuuritasolla eri puolella Suomea. Hyvinvointia lisää yhteisöllisyys, kokemus tarpeellisuudesta ja osallisuudesta sekä vertaisten tuki. Vaikuttamistyön suolaa on, kun tapaamme kohderyhmämme ihmisiä. Jos nimittäin joskus tuntuisi etäältä miksi teemme vaikuttamistyötä ja mihin voimmekaan vaikuttaa, vastaus on selvä. Ihminen edellä, ihmisen kanssa ja ihmistä varten.