Motorisen oppimisen vaikeudet

CP-liiton kohderyhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Motorisilla toiminnoilla tarkoitetaan hermo- ja lihassolujen toiminnasta aiheutuvia toimintoja, jotka johtavat toivottuun liikkeeseen tai liikkeen muutokseen. Termi motoriikka viittaa liikkeisiin ja liiketoimintoihin.

Motorisissa taidoissa voi olla haasteita monista eri syistä. Siksi myös tuen muodot eroavat toisistaan. Haasteet motorisissa taidoissa voivat johtua vähäisestä arkiliikunnasta ja harjoituksen puutteesta. Motoriikan haasteiden taustalla voi myös olla vamma, sairaus tai motorisen oppimisen vaikeus.

Motorisen oppimisen vaikeus tai motoriikan oppimisvaikeus eli DCD (Developmental Coordination Disorder) on kehityksellinen neurobiologinen häiriö, missä on vaikeuksia oppia uusia motorisia taitoja. Motorisen oppimisen vaikeutta esiintyy 5-6 prosentilla lapsista. Vaikka motorisen oppimisen vaikeus diagnosoidaan pääsääntöisesti vasta yli 5-vuotiailla, merkit ovat nähtävissä jo paljon nuoremmilla.

Motorisen oppimisen vaikeus voi näkyä vaikeutena suunnitella ja ohjailla liikkeitä, kömpelyytenä, epätyypillisinä liikemalleina, liikkeiden hitautena ja epätarkkuutena, vaikeutena ajoittaa liikkeitä ja säädellä lihasvoimaa tai vaikeutena kehonhahmotuksessa, esineiden käsittelyssä tai käsialan selkeydessä. Ongelmat näkyvät useissa käytännön toiminnoissa, kuten kirjoittamisessa, pukeutumistilanteissa tai fyysisissä peleissä ja leikeissä. Myös suoriutuminen jokapäiväisissä motorista koordinaatiota vaativissa toiminnoissa voi olla olennaisesti heikompaa suhteessa ikätovereihin.

Oikeanlaiset tukitoiminnot vaikuttavat merkittävästi taitojen kehittymiseen ja oppimiseen. Innostunliikkumaan.fi-sivustomme Skillilataamosta löydät runsaasti maksuttomia, ladattavia Skillikortteja, joiden avulla voi harjoitella erilaisia motorisia taitoja voi lapsen kanssa.


Piirroskuvassa vaaleahiuksinen poika istuu hajareisin maassa. Hän katsoo alaspäin ja napittaa vihreää kaulusupaitaa. Pojan edessä maassa violetit nauhalliset lenkkarit. Pojan vieressä palikoista rakennettu muutaman palikan torni, takana jalkapallo ja potkupyörä, joka nojaa aitaan.

Mitä vanhemman on hyvä tietää motorisen oppimisen vaikeuksista -opas kertoo, mitä motorisen oppimisen vaikeuksilla tarkoitetaan ja miten lasta voi tukea hänen opetellessa motorisia taitoja.

Joskus uusien motoristen taitojen oppiminen voi olla lapselle haasteellista. Vanhempi on näyttänyt mallia, kannustanut ja tarjonnut lukuisia oppimista mahdollistavia kokemuksia, eivätkä taidon palaset siitäkään huolimatta oikein asetu kohdilleen. Silloin on mahdollista, että lapsella on motorisen oppimisen vaikeus.

Ratkaisevaa on se, miten aikuinen suhtautuu lapsen haasteisiin. Laiskuus kun voi olla jotain ihan muuta kuin laiskuutta. Lapsi saattaa yrittää enemmän kuin vanhempi ymmärtäkään. On tärkeää huomata, että lapsi yrittää kovasti. Lapsen vahvuuksien tunnistaminen ja omien tavoitteiden pohdinta on uusien taitojen oppimisen perusta. Minkä taidon oppiminen on tärkeää lapselle ja miksi? Ehkä siksi, että hän pääsisi mukaan supersiisteihin leikkeihin kavereiden kanssa?


Palaute sivun sisällöstä

Sivulta saamani tieto on hyödyllistä
Sivulta saamani tieto on helposti ymmärrettävää

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687