Suomen CP-liitto ry
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Tilinumero IBAN: FI11 1023 3000 2345 70
BIC (SWIFT): NDEAFIHH


Lapsi roikkuu nojapuilla ja katsoo alaspäin.

Lahjoitusrahat hyvään tarkoitukseen

Merkkipäivälahjoitus, lahja- ja kukkarahat tai vaikkapa yrityksen joulukorttirahat voi ohjata CP-liiton lahjoitustilille, josta varat ohjataan CP-liiton toimintaan ja sen kehittämiseen. Halutessasi CP-liitto auttaa kutsu- ja kiitoskorttien tekemisessä ja postittamisessa.

Vapaaehtoistyö – osallistu toimintaan ja vaikuta

CP-liiton paikallisyhdistykset tarvitsevat toimintansa tueksi vapaaehtoisia ihmisiä esimerkiksi varainhankintaan tai tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Testamentti

Kaksi naista ja kaksi miestä seisoo kädet toistensa olkapäillä ja hymyilevät.

Testamentin tekeminen tuntuu monesti kaukaiselta ja vieraaltakin ajatukselta. Kuitenkin erityisesti silloin kun perillisiä ei ole, on tärkeää miettiä mitä omaisuudellaan haluaa tehtävän.
CP-liitto ja cp-yhdistykset eivät yleishyödyllisinä yhdistyksinä maksa testamentilla saadusta omaisuudesta perintöveroa. Koko omaisuus voidaan käyttää siihen, mihin testamentin tekijä on halunnut sen osoittaa. 

Muistathan liittää testamenttiin:

  • testamentin antajan nimi henkilö- ja osoitetietoineen
  • testamentin saajan tiedot
  • testamentin kohde (esim. kaikki omaisuus tai rajatusti joku osa omaisuudesta)
  • päivämäärä ja paikka
  • testamentin tekijän allekirjoitus
  • kahden esteettömän, yhtä aikaa läsnä olevan todistajan on allekirjoitettava testamentti, päivämäärä ja paikka samat kuin testamentin tekijän allekirjoituksen yhteydessä.

Testamenttia on mahdollisuus muuttaa tai sen voi peruuttaa koska tahansa sen laatimisen jälkeen. Testamenttia tulee säilyttää niin, että se tulee esiin testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Yleishyödylliselle yhteisölle tehdystä testamentista voi halutessaan tehdä ennakkoilmoituksen. 

Muistolahjoitus

Läheisen kuollessa voit halutessasi pyytää ystäviä ja sukulaisia muistamaan läheistäsi esimerkiksi kukkalaitteiden sijasta tekemällä lahjoituksen vainajalle tärkeälle taholle. Jos CP-liitto valikoituu sopivaksi tahoksi, muistamiset voi pyytää tekemään CP-liiton lahjoitustilille Nordea FI11 1023 3000 2345 70. Pyydämme merkitsemään kuolleen henkilön nimi/muistaminen viestinkenttään lahjoituksen yhteydessä. Maksajan nimi tulisi myös kirjoittaa viestikenttään. Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2019/1058, myönnetty 26.11.2019
Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 15.1.2020–14.1.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa sosiaalisen toimintakyvyn ja harrastustoiminnan tukemiseksi järjestämällä heille erilaisia tapahtumia ja leirejä sekä avustajapalveluja osallistumisen mahdollistamiseksi. Varoja käytetään myös Hattulan kunnassa sijaitsevan Moijalan kurssikeskuksen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Kerätyt varat on tarkoitus käyttää keräysvuotena ja sitä seuraavana vuotena. Käytännön toimeenpanijana on Suomen CP-liitto ry.

Yhteystiedot

Suomen CP-liitto ry
Keskustoimisto Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
p. (09) 5407 540

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Marju Silander

040 701 4881