Voimavarana perhe -hanke

Voimavarana perhe on Suomen CP-liiton kehittämishanke vuosille 2021-2024.  

Hankkeen tarkoituksena on kehittää toimivia tapoja: 

  • Tukea perheiden jaksamista arjessa, 
  • palautumisessa ja 
  • tunne- ja stressin säätelyssä.  
  • Lisäksi kokoamme tietoa kohderyhmämme vammoihin liittyvistä liitännäisoireista. 

Perheiden hyväksi havaitut toimintatavat kootaan hankkeen aikana kaikkien hyödynnettäviksi CP-liiton Kun lapsella on cp-vamma –sivustolle. 

Jaa vinkkisi meille ja muille!

Miksi meitä tarvitaan? 

Hankkeen kohderyhmänä ovat perheet, joissa alaikäisellä lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia, perheiden läheiset sekä perhetyötä tekevät ammattilaiset sosiaali- ja terveydenhuollosta. 

Koronan myötä erityislasten vanhemmat kokevat arjen vielä entistä kuormittavampana.  Perheet tarvitsevat arkeen tukea, perheiden näköisiä ratkaisuja ja keinoja palautumiseen. Hankkeemme auttaa perheitä löytämään arjen keskeltä voimavaroja. 

Toimintamme perustana on arvomme:

Välittäminen – Toimintamme on perhelähtöistä  
Osallisuus –  Toimintamme on yhteisöllistä 
Vaikuttaminen – Toimintamme on uudistumista

Yhdessä olemme enemmän 

Piirroskuvassa kaksi vanhempaa katsovat toisiaan ja molempien sylissä on hymyilevät lapset.

Hanketta toteutetaan yhdessä perheiden kanssa. Toimintamuotoina ovat pilottiperheiden vertaistapaamiset, ohjausryhmät ja työpajat, nuorten tapahtumat ja vertaisryhmät sekä kaikille avoimet webinaarit.  

Yhteistyötahoinamme toimivat Näkövammaisten liitto, Niilo-Mäki-säätiö, Helsingin yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Erilaisten oppijoiden liitto, Parisuhdekeskus Kataja ja perheiden paikkakuntien perhekeskustoimijoita. Toimimme valtakunnallisesti ja toimintaamme rahoittaa STEA. 

Kysy lisää

suunnittelija (perheet)

Sanna Tuisku-Lehto

044 401 0566

suunnittelija

Varpu Perämäki

044 401 5646