Tule sosiaalipalvelujen asiantuntijaksi CP-liittoon

Julkaistu 19.9.2022

Tule tekemään merkityksellistä työtä innostavassa työyhteisössämme. Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Kohderyhmäämme kuuluvat ihmiset, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia, normaalipaineinen hydrokefalia sekä heidän läheisensä. Kohderyhmäämme kuuluvat myös ihmiset, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Asiantuntijan tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon oikeuksienvalvonta, kuten kohderyhmämme asioihin liittyvä vaikuttamistoiminta valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä yksilöllinen sosiaaliohjaus ja neuvonta. Vaikuttamistoiminta sisältää mm. lausuntojen ja kannanottojen koostamista sekä viestintä aihepiirin asioista kohderyhmällemme. Työtä tehdään yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Asiantuntija toimii myös jäsenyhdistysten tukena.

 Tehtävä edellyttää

-  korkeakoulututkintoa sosiaali- tai terveydenhuollon alalta, esim. yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

- sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön ja palvelujärjestelmien tuntemusta

-  hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa

-  erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja

-  itsenäistä työskentelyotetta.

Arvostamme Suomen CP-liiton kohderyhmän tuntemusta, osaamista STEA hakemusten ja raporttien laatimisessa sekä kokemusta oikeuksienvalvonnasta ja yksilöllisestä neuvontatyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon alalta.

Tarjoamme kehittämismyönteisen työyhteisön, esteettömät toimitilat ja oman työhuoneen, kattavan työterveyshuollon ja liukuvan työajan.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Noudatamme Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 5. Työ on vakituinen ja työssä on 6 kuukauden koeaika. Työaika on 37 tuntia 30 minuuttia viikossa. Työpaikka sijaitsee liiton keskustoimistolla Helsingissä, osoite Malmin kauppatie 26.

Lähetä hakemus ja CV viimeistään sunnuntaina 16.10.2022 osoitteeseen rekry@cp-liitto.fi ja merkitse viestin otsikoksi ”Asiantuntija”. Lisätietoja tehtävästä järjestöpäällikkö Virpi Peltomaa, puh. 040 505 8329, virpi.peltomaa@cp-liitto.fi.

Lisätietoja tehtävästä: järjestöpäällikkö Virpi Peltomaa, puh. 040 505 8329 .


Suomen CP-liitto ry on valtakunnallinen järjestö, joka toimii lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa sekä tarjoaa vertaistukea ja neuvontaa elämän eri tilanteisiin. Liiton toiminta koostuu yleishyödyllisestä järjestötoiminnasta ja kaupungeille, kunnille sekä Kelalle tarjottavista palveluista. Liitolla on 19 jäsenyhdistystä eri puolella Suomea.

Kysy lisää

järjestöpäällikkö

Virpi Peltomaa

040 505 8329