Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Tälle sivulle on koottu linkkejä verkkosivuille ja palveluihin, joissa on lisää tietoa eri vammaryhmistä mutta myös yleisesti kiinnostavaa tietoa vammaisuudesta ja vammaispalveluista.

Apuvälineet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen apuvälinesivusto tarjoaa ajantasaista tietoa apuvälineistä ja apuvälinepalveluista.

Ensitietosuositus ohjeistaa, miten lapsen vammaisuudesta tai sairaudesta kerrotaan vanhemmille ja läheisille ensimmäistä kertaa. Pääasiassa järjestöistä koostuva ensitietoverkosto on kääntänyt Irlannissa käytössä olevat suositukset suomeksi, sillä Suomessa ei ole yhtä valtakunnallista mallia ensitiedon antamisesta ja käytännöt vaihtelevat suuresti eri puolilla maata.

Malike

Kehitysvammaisten tukiliiton Malike-toiminta tarjoaa tapahtumia, toiminnallista vertaistukea ja toimintavälineiden kokeilua ja vuokrausta vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille, heidän perheilleen ja läheisilleen.


Myelon.info
CP-liiton ylläpitämälle sivustolle on koottu tietoa mmc- ja hydrokefaliavammoista, esimerkiksi vammaisten ihmisten kertomuksia ja tietoa vaikkapa kuntoutuksesta.


Omaishoitajat ja läheiset
Omaishoitajat ja läheiset -liitto on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö.

Palvelupolku
Tatu ry:n ylläpitämässä sivustossa on tietoa esimerkiksi vammaisten lasten perheille suunnattujen palveluiden järjestämisestä.

Palveluvaaka
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palvelussa voi vertailla sosiaali- ja terveyspalveluita.
Järjestöjen sosiaaliturvaoppaaseen on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Opas päivitetään vuosittain. Oppaan lähteenä on sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja siitä järjestöille kertynyt tieto soveltamiskäytännöistä.

Vammaispalvelujen käsikirja 

Vammaispalvelujen käsikirjassa on paljon tietoa esim. palvelusuunnitelmasta, kuljetuspalveluista, henkilökohtaisesta avusta ja vammaislainsäädännön uudistuksesta.


Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuus.fi-sivusto on tieto- ja materiaalipankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille.