Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

PRO GRADUT JA AMK-LOPPUTYÖT


Tälle sivulle on koottu cp-vammoihin ja vammaisuuteen yleensä liittyviä kotimaisia ja Suomea koskettavia pro gradu ja AMK-lopputöitä, jotka ovat saatavilla kokonaan tai osittain sähköisessä muodossa.


Katso myös: väitös- ja lisensiaattitutkimukset sekä tieteelliset artikkelit »


2015

Heino, Elli-Noora (2015): Vieraita kynnyksiä ylittämässä - Maahanmuuttajataustaisten vammaisten kertomuksia elämästään Suomessa. Turun yliopisto, erityspedagogiikka.


Kiviranta, Aino (2015): Enabling play - Designing accessible playground equipment for and with children. Aalto-yliopisto, muotoilun laitos.2014

Ek, Sanna (2014): Pyörätuolilla Porvoossa – esteettömyyskartoitus keskustan majoitus- ja ravitsemisliikkeissä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma.


Maula, Janna (2014): Vaikeasti vammaisen aikuisen arki. Tampereen yliopisto, sosiaalityö. Tutkielmassa velotetaan verkostoja ja asioita, joita vaikeavammaisen aikuisen on ajateltava ja otettava huomioon kyetäkseen elämään mahdollisimman itsenäistä elämää.


Mälkönen, Ida (2014): ”Me halutaan ymmärtää”: Vanhempien käsityksiä fysioterapeuttisesta ohjauksesta CP-lapsen botuliinihoidon yhteydessä. Jyväskylän yliopisto. 


Pihlaja, Kimmo, ja Päivärinta, Paula (2014): Accessibility of mental health care for adults with cerebral palsy. ("Mielenterveyshoidon esteettömyys cp-vammaisille aikuisille") Laurea-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.


Randelin, Ellen (2014): Uhri vai sankari? Vammaisuuden diskurssit Helsingin Sanomissa. Helsingin yliopisto, aikuiskasvatustiede.


Stenman, Anniina, ja Ylikerälä, Hanna (2014): "Se on kaikki kaikessa ja elämäni tärkein asia": CP-vammaisten vanhempien kokemuksia vanhemmuudesta. Oulun ammattikorkeakoulu, sosiaalialan tutkinto-ohjelma.2013

Hallman, Elina (2013): Velvoitteesta suoriutuminen : vaikeavammaisten kokemukset henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimimisesta. Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön gradussa selvitettiin, millaisina henkilökohtaisen avun työnantajat kokevat työnantajatehtävät ja niiden hoitamisen.

Heini, Anniina (2013): Vammaisten henkilöiden terveyskäyttäytyminen ja koettu hyvinvointi. Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan gradussa selvitettiin vammaisten henkilöiden terveyskäyttäytymistä alkoholin, tupakoinnin, ruoka- ja liikuntatottumusten osalta sekä hyvinvointia koskien terveyden kokemusta, henkistä hyvinvointia ja ihmissuhteita.

Hellsten, Johanna ja Teerikoski, Mari (2013): "Kun on hyvässä kunnossa jaksaa paljon paremmin": Kuntosaliopas CP-vammaisille. Metropolia Ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma.

Huhtala, Outi ja Ojanaho, Essi (2013): MMC-lapsi perheessä – opas vanhemmille. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Timonen, Osku (2013): "Vammalla ei tehdä työtä, vaan osaamiselle ja persoonalla": työllistymistä tukeva opas vammaisille nuorille. Humanistinen ammattikorkeakoulu, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.


2012

Kinnunen, Maarit (2012): Sosiaalityön asiantuntijuus vammaissosiaalityössä. Lapin yliopisto, sosiaalityön koulutusohjelma.

Rautio, Anu ja Siltala, Maarit (2012): Resurssit, yhteistyöverkostot ja osaaminen neurologian erityisryhmien yhdistyksissä. Laurea ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Tallqvist, Susanna (2012): "Nyt mä olen niin kuin tavallaan sen valinnan edessä...": monitasokirurginen leikkaus fysioterapeuttisen ohjauksen haasteena nuorten, joilla on CP-vamma ja fysioterapeuttien kertomana. Jyväskylän yliopisto. Fysioterapian gradun tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää nuorten, jolla on CP‐vamma, ja fysioterapeuttien kertomuksia fysioterapeuttisesta ohjauksesta.


Vänskä, Nea (2012): “Nykyään sitä on oppinut arvostaa”: nuorten, joilla on CP-vamma, kokemuksia pitkäaikaisesta fysioterapiasta. Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos. Gradun tarkoituksena on ymmärtää ja kuvata CP-nuorten kokemuksia pitkäaikaisesta fysioterapiasta. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Potilasohjaus fysioterapiassa -hanketta.2011

Ervast, Maija ja Järvelä, Maari (2011): Tapaustutkimus ratsastusterapian merkityksestä CP-vammaisen lapsen alaraajojen spastisuuteen. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma.


Toivonen, Peetu Jukka-Pekka (2011): Murtuma mieheydessä: Aikuisiän selkäydinvamma ja maskuliinisuuden rakentuminen. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Gradussa tarkastellaan, miten aikuisiällä tapahtunut vammautuminen uhkaa maskuliinista identiteettiä.


20102009

Savilahti, Sanna (2009): ”Sisulla ja sydämellä vaikka läpi harmaan kiven” Tarinoita siitä, miten vammaiset ihmiset kertovat sosiaalisten verkostojensa merkityksestä elämänkululleen. Tampereen yliopisto, sosiaalityön laitos. Gradun aineistona on CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -hankkeessa kerätyt elämätarinat. 


Uotinen, Sanna (2005): Vertaisryhmä CP-vammaisten lasten kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitos. Gradussa selvitetään, miten vertaisryhmän läsnäolo näkyy liikuntavammaisen lapsen toiminnassa ryhmässä tapahtuvien kuntoutustilanteiden aikana.


2008

Kölli, Essi-Ilona (2008): CP-vammaisten ihmisten kokemuksia vuorovaikutustilanteista työntekijöiden kanssa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.


ILMIANNA OPINNÄYTTEESI

Puuttuuko sinun opinnäytetyösi listalta tai tiedätkö listalle sopivan muun opinnäytetyön?

Kerro siitä meille oheisella lomakkeella!

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.