Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Tältä sivulta saat tietoa CP-liiton jo päättyneistä hankkeista.


MUUTTUVAT TULKKIPALVELUT

CP-liiton Muuttuvat tulkkipalvelut -hankkeen (2009–2011) tavoitteena oli toimia puhevammaisia henkilöitä edustavien vammaisjärjestöjen asiantuntijaelimenä tulkkauspalvelujen siirtymäprosessissa sekä koordinoida järjestöjen yhteistyötä.


Anja Saarinen (2011):

Tulkkipalvelut muutoksessa - Mikä muuttui? Palvelun käyttäjien kokemuksia


Pirjo Jääskeläinen (2012):
Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! (Loppuraportti)
LIIKU, OPI, OSALLISTU

Liiku, opi, osallistu -hankkeessa (2007–2011) perehdyttiin siihen, miten CP-vamma tai eriasteiset lievemmät motoriset toimintarajoitukset ovat yhteydessä oppimiseen ja tasavertaiseen arjen 
toimintoihin osallistumiseen. Projekti oli osa RAY:n oppimisvaikeusohjelmaa.CP-VAMMAISEN AIKUISEN HYVINVOINTI JA KUNTOUTUS ELÄMÄNKAARELLA

Invalidiliiton hallinnoiman hankkeen (2007–2010) tavoitteena oli lisätä tietoisuutta CP-vammaisten nuorten ja aikuisten tuen tarpeista, ammatillisten suunnitelmien ja reittien haasteista, kuntoutuksesta ja ikääntymisestä. Toisaalta projektin tavoitteena on kehittää erilaisia ohjautumismalleja kuntoutukseen, jonka avulla turvataan CP-vammaisten nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden henkilöiden toimintakyky ja hyvinvointi.

Osahankkeet:

Peruskoulusta jatkokoulutukseen

Hankkeen tavoitteena on luoda CP-vammaisille nuorten opintojen ohjaukseen ohjaus-ja toimintamalli peruskoulun ja jatko-opintojen väliiseen siirtymävaiheeseen.


Kuntoutuspolut ja asiantuntijaverkostot

Hankkeen tavoitteena on kehittää kokemus-ja asiantuntijatiedon avulla CP-vammaisten aikuisten kuntoutukseen ohjautumisen polkumallia ja lisätä terveydenhuollon ja kuntoutuksen eri ammattiryhmien asiantuntemusta ja verkostoitumista.


CP-vamma ja ikääntyminen 

Hankkeen tavoitteena on kartuttaa tietoa CP-vamman ja ikääntymisen yhteisvaikutuksesta, selvittää ikääntyneiden CP-vammaisten ihmisten elämäntilannetta sekä lisätä ikääntymistä koskevaa tietoa hyvään kuntoutuskäytäntöön.

 

Osahanke tuotti aineistoa Sanna Savilahden sosiaalityön graduun "Sisulla ja sydämellä vaikka läpi harmaan kiven" Tarinoita siitä, miten vammaiset ihmiset kertovat sosiaalisten verkostojensa merkityksestä elämänkululleen (Tampereen yliopisto 2009).


Osahankkeen julkaisema kirjallisuuskatsaus »