Palveluita puhevammaisille – puhetupakeskus, tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus

Suomen CP-liitto ry valvoo puhevammaisten oikeuksia ja tuottaa heidän tarvitsemiaan palveluita.


Lyhyesti

  • Puhevammaisten palveluja ovat tulkkauspalvelut ja kommunikaatio-ohjaus.
  • Tulkkauspalvelut ja kommunikaatio-ohjaus ovat maksuttomia palveluita.
  • Puhevammaisella on oikeus käyttää tulkkauspalveluja vähintään 180 tuntia vuodessa.
  • Puhevammaisten asian toimikunta valvoo puhevammaisten oikeuksia.


Puhetupakeskus – tulkkauspalvelut puhevammaisille

Suomen CP-liitto ry:n puhetupakeskus tuottaa vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain mukaisia puhevammaisten tulkkauspalveluja. Tämän lain mukaisten palvelujen järjestäjänä on Kela, joka on kilpailuttanut palvelut. Puhetupakeskus tuottaa puhevammaisten kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta puhevammaisten henkilöiden läheisille. Tätä palvelua hankkivat kunnat. Keskuksen yksitoista tulkkia tarjoavat myös kommunikaatio- ja sosiaaliohjausta sekä neuvontaa. Lisäksi keskus kehittää tulkkauspalveluja, tiedottaa, kouluttaa ja tarjoaa asiantuntijapalveluita.

Puhetupakeskus on Kelan hyväksymä palvelutuottaja. Se ottaa vastaan myös kolmannen tahon tilauksia.

Puhetupakeskuksen toimintaa voit seurata myös Facebookissa.


Kenelle Kelan tulkkauspalvelut on tarkoitettu?

Kelan tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuville, joilla on jokin seuraavista:

  • kuulovamma
  • kuulonäkövamma
  • puhevamma.

Tulkkauspalvelun käyttäjän täytyy myös pystyä ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja käyttää jotakin toimivaa kommunikointimenetelmää. Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi puhetulkkaus, kirjoitustulkkaus ja kuvat. Kuulo- tai puhevammaisella on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa.

Tulkkauspalvelu on maksutonta.


Näin haet oikeutta tulkkauspalveluun:

  1. Tee hakemus lomakkeella TU1 – Vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemus.
  2. Täytä hakemuksen liitteeksi asiakasprofiililomake. Jos sinulla on puhevamma, täytä profiililomake TU11.

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjausta voidaan järjestää puhevammaisen perheenjäsenelle. Se on kuntoutusta täydentävä palvelu, jonka kunta järjestää esim. sopeutumisvalmennuksena, joka perustuu vammaispalveluasetuksen 15 §:ään. Kommunikaatio-ohjausta voidaan tarvita, kun perheenjäsenet opettelevat tukiviittomia tai harjoittelevat kommunikointikansion ja kommunikointisovelluksen käyttöä.

Kommunikaatio-ohjaus on määrärahasidonnaista palvelua. Se täydentää kuntoutuspalveluja. Se ei korvaa puheterapiaa tai lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia eikä niihin sisältyvää ohjausta.

Lisää tietoa kommunikaatio-ohjauksesta löydät seuraavilta sivuilta:


Puhevammaisten asiain toimikunta valvoo oikeuksia

Puhevammaisten asiain toimikunnan tarkoituksena on valvoa puhevammaisia koskevaa lainsäädäntöä ja sen toteuttamista. Tarkoituksena on mahdollistaa ja edistää puhevammaisten yhdenvertaisuutta.

Toimikunta antaa lausuntoja ja kannanottoja, tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa sekä tiedottaa.


Lisätietoja

tulkkipalveluvastaava

Heli Honko-Pekkarinen