Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

LAKINEUVONTAA

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on erikoistunut sosiaali- ja terveyspuolen asioihin hallintomenettelyssä ja hallintolainkäytössä. Neuvontaa ei anneta siviilioikeudellisissa asioissa (esim. testamentti, avioero) eikä rikosoikeudellisissa asioissa (poikkeuksena syrjintä- ja virkarikokset).LAKINEUVONNAN EHDOT

 

1. Lakineuvonnassa on kyse nimenomaan neuvonnasta. Yhteydenotto lakineuvontaan ei johda toimeksiantoon yhteydenottajan ja lakimiehen välillä.

 

2. Annetuissa neuvoissa on kyse neuvontatilanteessa omaksutusta oikeudellisesti perustellusta kannanotosta. Yhteydenottaja vastaa itse siitä, miten hän käyttää tai on käyttämättä lakineuvonnasta saamiaan tietoja.

 

3. Lakineuvonnassa noudatetaan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta yhteydenottajan asioista. Palvelussa syntyvät tiedot kirjataan Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n asiakastietokantaan.

 

 

LAKITOIMISTO KUMPUVUORI OY

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n toimintaideologia on hakea oikeutta perinteisin muutoksenhakukeinoin, valituksin ja kanteluin. Toimisto on asiakkaan puolesta aktiivisesti yhteydessä päätöksiä tekeviin tahoihin koko prosessin ajan. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, ja prosessin hoitoon liittyvä asiointi tapahtuu aina päämiehen kanssa, ei hänen ohitseen. Toimisto tarjoaa myös palveluja asiakkaan omaisille esim. omaishoito- ja edunvalvontatilanteissa.

 

Tyypilliset asiat, joissa toimisto voi olla avuksi, ovat esim. epäinhimillinen kohtelu tai pakon käyttö laitoksissa, syrjintä, hakemusten tekeminen ja päätöksistä valittaminen. Toimisto tarjoaa myös räätälöityjä koulutus- ja neuvontapalveluja organisaatioille.


Jos sinulla esimerkiksi on hakemus vammaispalveluun tai Kelaan mielessä tai olet jo saanut kielteisen päätöksen ja mietit miten eteenpäin, ota rohkeasti yhteys lakineuvontaan.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy sijaitsee Turussa mutta toimii valtakunnallisesti. 

YHTEYSTIEDOT

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy
Lakilinja (ma–su klo 17–18)
p. 050 552 0024 
kumpuvuori.fi

CP-Liitto Facebookissa