Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

YHTEISTYÖ

CP-liitto tekee kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä järjestöjen, muiden organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on  edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Yhteistyö on tiedon vaihtoa, kehittämistä, vaikuttamista ja tiedottamista.


NV - Neurologiset vammaisjärjestöt on 14 valtakunnallisen vammais- ja potilasjärjestön yhteistyöverkosto. NV-verkosto ylläpitää ja edistää yhteistoimintaa jäsenjärjestöjensä sekä muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kesken.


Aspa edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen ja elämään. Aspalla on liki 1000 vuokra-asuntoa ympäri Suomen. Säätiön omistama Aspa Palvelut Oy tuottaa palveluja asumisessaan tukea tarvitseville. Asuntoa voivat hakea vammaiset ihmiset, pitkäaikaissairaat ja mielenterveyskuntoutujat. CP-liitto on yksi Aspan perustajajärjestö.

 

Vammaisfoorumi on vuonna 1999 perustettu 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaisfoorumi edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti Euroopan vammaisfoorumissa.


Valtakunnallinen vammaisneuvosto (VANE) on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Vanen sivuilla on mm. kunnallisten vammaisneuvostojen yhteystiedot ja vammaisia koskevaa lainsäädäntöä.

 

Vammaisten päihdetyön tukipalvelut (VAPA-tukipalvelut) edistää vammaisten henkilöiden päihdehoitoon pääsyä sekä vammaispalveluiden päihdeosaamista.

 

Sisäänheitto työelämään työnantajapalvelun tarkoituksena on lisätä valtakunnallisesti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työ- ja harjoittelumahdollisuuksia vammaisjärjestöjen ja suuryritysten yhteistyöllä. Samalla tehdään asennetyötä ja nostetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistäminen mukaan yhteiskuntavastuukeskusteluun.

OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos ja koulutuksen järjestäjä 68 valtakunnalliselle kansalaisjärjestölle. Toimintaan osallistuu potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä.

Kokemuskoulutus
CP-liitto on mukana valtakunnallisessa kokemuskouluttajaverkostossa.

YHTEISTYÖHANKKEET

CP-liitto toimii yhteistyötahona ja -kumppanina erilaisissa hankkeissa, joiden hallinnoijana on jokin muu järjestö tai yhteisö.

Niilom Mäki Instituutin Hahku-hankkeen (2014-2017) tavoitteena on tuottaa tietoa ja osaamista hahmotushäiriöiden kuntoutukseen. 

Reilu rekrytointi
Lihastautiliiton Reilu rekrytointi -hanke (2012-2013) edisti vammaisten työllistymistä. Hankkeessa vammaisjärjestöt, julkisen sektorin toimijat, yritykset ja työnhakijat yhdistävät voimansa ennakkoluulojen murtamiseksi.


VALTION ERITYISKOULUT

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis
Valteri-koulu Ruskis on yksi kuudesta Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhteydessä toimivasta koulusta. Ruskis tarjoaa oppilailleen oppimisen erityistä tukea ja oppimista edistävieä tukipalveluita esteettömissä tiloissa, jotka sijaitsevat Helsingissä.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas

Valteri-koulu Mäntykangas sijaitsee Kuopiossa. Koulu tarjoaa palveluja erityisen tuen tarpeisiin, jotka liittyvät liikuntavammaan, neurologisiin ja pitkäaikaissairauksiin sekä lievempiin neurologisiin ongelmiin.

 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

Valteri Tervaväylän toiminta on valtakunnallista. Pääosin oppilaat ja asiakkaat tulevat Oulun, Lapin ja Länsi-Suomen läänistä. Oppilaiden erityisten tuen tarve aiheutuu ensisijaisesti: kielellisistä erityisvaikeuksista, kuuroudesta tai vaikeasta huonokuuloisuudesta, liikuntavammaisuudesta liitännäisongelmineen, neurologisista sairauksista tai autismin kirjoon liittyvistä haasteista.


YHTEYSTIEDOT

Suomen CP-liitto ry
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki

p. (09) 5407 540


Voit ottaa yhteyttä myös sähköisellä lomakkeella.


Katso henkilökunnan

tarkemmat yhteystiedot »