Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT JA SYYSPÄIVÄT


CP-liitto järjestää vuosittain kevätneuvottelupäivät ja syyspäivät. Paikkakunnat vaihtelevat. Kevätneuvottelupäivät järjestetään maaliskuun lopussa, syyspäivät lokakuun loppupuolella.


KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT

Kevätneuvottelupäivät koostuvat yhdistystoimijoiden koulutuspäivästä (lauantai) ja kevätliittokokouksesta (sunnuntai).


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitellään toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen 12 §:ssä määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista

SYYSPÄIVÄT

Syyspäivillä järjestetään vertaistukitapaamisia ja kuullaan luentoja vaihtuvista teemoista (lauantai) sekä pidetään sääntömääräinen syysliittokous (sunnuntai).


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


 • määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien liiton jäsenmaksujen yksikköperusteen suuruus sekä kannattajajäsenen jäsenmaksu;
 • hyväksytään liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi;
 • hyväksytään liiton talousarvio seuraavaksi vuodeksi;
 • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen liittohallituksen varapuheenjohtaja, joita vastaavasti kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi;
 • valitaan liittohallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle;
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä;
 • päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen 12 §:ssä määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista.


 • LISÄTIEDOT

  toiminnanjohtaja

  Marju Silander
  p. 040 701 4881
  marju.silander(at)cp-liitto.fi