Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

Kuntavaalit 2017

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin.


Aikataulu: Vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017. Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.-4.4.2017. Ulkomailla ennakkoäänestys on 29.3.-1.4.2017.


Kuka voi äänestää kuntavaaleissa?

Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet yli 18-vuotias tai täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 9.4.2017.


Lisäksi vaaditaan, että jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
1) olet Suomen kansalainen ja sinulla on kotikunta Suomessa
2) olet EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on kotikunta Suomessa, tai
3) sinulla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.


Äänioikeutetuille tulee maaliskuun aikana postitse kotiin ilmoituskortti äänioikeudesta. Kortissa on nimi, vaalipäivä, ennakkoäänestysaika. Lisäksi on luettelo ennakkoäänestyspaikoista.


Ketä voi äänestää?

Kuntavaaleissa äänestetään oman kunnan ehdokkaita, joita voivat asettaa puolueet tai valitsijayhdistykset. Jokaisella ehdokkaalla on oma ehdokasnumero.


Ehdokkaista saat tietoa ja voit tutustua heihin muun muassa lehdistä, televisiosta, internetistä ja erilaisissa vaalitilaisuuksissa.

Ehdokkaisiin voi tutustua myös erilaisissa vaalikoneissa. Vaalikoneita ovat julkaisseet monet tiedotusvälineet kuten YLE, MTV, Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Ilkka, Keski-Suomen sanomat jne.


Miten voi äänestää?

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Mukaan tarvitaan henkilöllisyystodistuksen kuten henkilökortin, passin tai ajokortin.


Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka lukee ilmoituskortissa. Äänestyspaikat ovat auki klo 9-20. Mukaan tarvitaan henkilöllisyystodistuksen kuten henkilökortin, passin tai ajokortin.


Kotona voi äänestää ennakkoon, jos henkilön kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, että hän ei pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia.


Jos haluaa äänestää kotona, täytyy ilmoittaa 28.3.2017 klo 16 mennessä oman kunnan keskusvaalilautakunnalle. Kotiin saapuneessa ilmoituskortissa on keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.


Avustaminen äänestämisessä

Jos äänestäjänkyky tehdä äänestysmerkintä eli kirjoittaa ehdokkaan numero äänestyslippuun on oleellisesti heikentynyt, hän saa käyttää apunaan avustajaa. Avustaja voi olla joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä valitsema henkilö.


Vaalipäivän äänestyspaikoilla on aina erityiset vaaliavustajat, Lisäksi vaalilautakunnan jäsen voi avustaa, jos se ei viivytä vaalitoimitusta. Ennakkoäänestyksessä avustavat vaalitoimitsijat.


Äänestäjällä on aina oikeus käyttää apunaan myös itse valitsemaansa henkilöä. Kuitenkaan ehdokas tai hänen läheisensä ei voi olla vaaliavustaja, ei edes äänestäjän valitsemana avustajana.


Lisätietoja

Lisätietoja vaaleista on sivulla www.vaalit.fi sekä www.kuntavaalit.fi. Oikeusministeriö on yhdessä Selkokeskuksen kanssa julkaissut niin selkokielisen esitteen kuin videon kuntavaaleista.


Selkokielinen esite: Kuntavaalit 2017


Selkokielinen video kuntavaaleista


Vaalit kuvasymbolein