Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

rss AJANKOHTAISTA

27.3.2017

CP-liiton kannanotto: Eläkkeensaajien asumistukea ei saa heikentää

Hallituksen puolivälin kehysriihi lähestyy, ja asumistuki on yhtenä asiana kannustinloukkujen purkamista ja työvoiman liikkuvuuden edistämistä selvittävän työryhmän ehdotuksissa. Pelkonamme on, että eläkkeensaajien asumistuki nousee jälleen yhdeksi säästökohteeksi.

Suomen CP-liiton toimintapiiriin kuuluvat syntymästään ja varhaislapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaiset, cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaiset ihmiset. Heistä huomattavan suuren osan toimeentulona on Kelan työkyvyttömyyseläke ja takuueläke koko heidän aikuisikänsä. Yksinelävän takuueläke on 760,26 € kuukaudessa. Lisäksi tulona voi olla eläkettä saavan hoitotuki, jonka tarkoituksena on tukea jokapäiväistä elämää, toimintakyvyn ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Toimintapiiriimme kuuluvista aikuisista useimmat saavat korotettua hoitotukea 153,63 €/kk, jolloin bruttotulot ovat 914 €/kk. Ylintäkin hoitotukea saavan tulot jäävät alle 1100 € kuukaudessa. Hoitotukea ei lasketa tuloksi asumistukea laskettaessa. 

Pienituloisina suurin osa asuu vuokra-asunnoissa. Toimintapiiriimme kuuluvilla ihmisillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia valita edullista vuokra-asuntoa kuin muulla väestöllä. He tarvitsevat esteettömiä asuntoja ja asumisympäristöjä. Asuntojen tulee olla riittävän tilavia apuvälineiden kanssa liikkumiseen. Palveluasumista tarvitsevien ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa asuntonsa valintaan ovat olemattomat – palvelu ja asunto on sidottu yhteen ja kunnat ovat kilpailuttaneet palveluasumisen, jolloin ihminen sijoitetaan asumaan sopimuksen piirissä oleviin palveluihin. 

Asumistuki on välttämätön osa näiden ihmisten minimitoimeentuloa. Se mahdollistaa ihmisille itsenäisen asumisen ja niukan arjen. Pienetkin leikkaukset tuloissa tai lisäys menoissa romahduttaa talouden ja pakottaa säännöllisen toimeentulotuen piiriin. Vammaisten ihmisten toimeentuloa on viime aikoina heikennetty monin tavoin muun muassa lääkekulujen ja matkojen omavastuiden korotuksilla. 

Suomen CP-liitto ry:n liittokokous vaatii, ettei hallitus puoliväliriihessään heikennä eläkkeensaajien asumistukea. Takuueläkkeen varassa elävien vammaisten ihmisten toimeentulo ei kestä minkäänlaisia leikkauksia. Hallituksen tulee lisäksi ryhtyä toimiin edullisten esteettömien vuokra-asuntojen lisäämiseksi ja pienituloisten vammaisten ihmisten asumisolojen parantamiseksi.

Suomen CP-liitto ry:n liittokokous Oulussa 26.3.2017


CP-liiton kannanotto: Eläkkeensaajien asumistukea ei saa heikentää (pdf)
Palaa otsikoihin