Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

SUOMEN CP-LIITTO RY

Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö.

CP-liitto toimii CP-, MMC-ja hydrokefaliavammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa.

Liiton perustavoite on vammaispolitiikassa yleisesti hyväksytty periaate: vammaisten tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa.
CP-liitto on perustettu vuonna 1965. Sen jäseniä ovat 20 CP-yhdistystä eri puolilla maata.  

Suomen CP-liitto ry perustaa toimintansa viidelle arvolle. Arvot ohjaavat liiton toimintaa muuttuvassa yhteiskunnassa. Ne luovat pohjan valinnoille, joita esimerkiksi liiton työntekijät työssään joutuvat tekemään.  Liiton arvot ovat:

 

ASIAKASLÄHTÖISYYS

CP-liitto luottaa ihmisten omiin voimavaroihin ja käsityksiin heidän omasta elämästään. Toiminnan lähtökohtana ovat osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen.

 

YHDENVERTAISUUS

CP-liitto ottaa huomioon ihmisten tarpeet, ominaisuudet ja vaatimukset pyrkiessään turvaamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja toimia yhteiskunnassa.

 

MONIALAINEN ASIANTUNTIJUUS

CP-liitolla on asiantuntemusta vammaisuuteen liittyvistä yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Suomen CP-liitto kehittää toimintojaan vammaisten oikeuksien valvojana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

 

YHTEENKUULUVUUS

CP-liitto toimii siten, että jäsenet kokevat sen turvalliseksi toimintaympäristöksi. Tiedostaen jäsentensä tarpeet Suomen CP-liitto edistää heidän vuorovaikutustaan ja haluaan toimia yhdessä.

 

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

CP-liitto vaikuttaa suunnitteluun ja päätöksentekoon tavoitteenaan elinympäristöä, palveluja ja asenteita kehittämällä saavuttaa yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä on yhdenvertaiset elämisen ja osallistumisen mahdollisuudet.Suomen CP-liitto ry:n visio:

 

Ihminen edellä

 

Suomen CP-liitto ry:n missio:

 

Suomen CP-liitto ry toimii valtakunnallisena asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä cp-, mmc- ja hydrokefalia-vammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa. CP-liiton kohderyhmään kuuluvat myös ne henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus.

 

Suomen CP-liitto ry edistää edustamiensa ryhmien oikeuksia siten, että vammaisille henkilöille taataan yhteiskunnassa yhdenvertainen kohtelu muiden kanssa ja vahvistetaan heidän mahdollisuuksiaan kaikkiin olemassa oleviin ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin.

ray tukee hyvia tekoja thumb

YHTEYSTIEDOT

Suomen CP-liitto ry
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki

p. 09 5407 540


Voit ottaa yhteyttä myös sähköisellä lomakkeella.


Katso henkilökunnan

tarkemmat yhteystiedot »Y-tunnus 0202104-0