Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

LOMATOIMINTA


Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) järjestää lomatoimintaa yhteistyössä CP-liiton ja muiden NV  Neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa. Lomat on suunnattu kaikille neurologisen vamman tai sairauden saaneille henkilöille. 

Tuetut lomat on tarkoitettu haettavaksi vuosittain vaihtuvien painotusten mukaan cp-, mmc- tai hydrokefaliavammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tai perheille, joissa on cp-, mmc- tai hydrokefaliavammainen perheenjäsen. MTLH valitsee lomatuen saajat sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein. Matkat lomapaikoille jokainen kustantaa itse.

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA -LOMAT

Elämyksiä luonnosta -lomilla (sosiaalinen luontolomatoiminta, Soluku-lomat) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa luonnossa. Tavoitteena on vahvistaa yksilön omatoimisuutta, elämän mielekkyyttä ja sosiaalista verkostoa. Luonto on monelle ihmiselle tärkeä voimavara, ja luontolomatoiminnalla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa sairaudesta tai vammasta huolimatta.YHTEYSTIEDOT

aluetyön suunnittelija
Piia Jolla

Kansankatu 53, 1.krs

90100 OULU

p. 0400 921 574
piia.jolla(a)cp-liitto.fi