Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

OIKEUKSIEN VALVONTA

Oikeuksien valvonta on CP-liiton keskeisimpiä tehtäviä. Tavoitteena on vammaisten ihmisten tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskuntaan.


CP-liitto valvoo oikeuksia pääsääntöisesti yhdessä muiden järjestöjen kanssa, jolloin vaikutusmahdollisuudet ovat suuremmat kuin yksin. Vammaisten ihmisten oikeuksia valvotaan työryhmissä, yhteistyöryhmissä ja asiakohtaisissa verkostoissa. CP-liitto on mukana mm. yhteistyöjärjestössä Vammaisfoorumissa.


Jokainen CP-liiton työntekijä valvoo vammaisten ihmisten oikeuksia omalla erityisalueillaan. Alueellisessa ja paikallisessa oikeuksien valvonnassa cp-yhdistyksillä on tärkeä rooli, yhdistysten tukena toimivat CP-liiton aluetyön suunnittelijat. Lisäksi CP-liitto järjestää yhdistysten jäsenille tarpeen mukaan luentoja ja koulutustilaisuuksia lainsäädännöstä ja oikeuksista.


CP-liiton sosiaaliohjaus ja neuvonta auttaa yksittäisen ihmisen oikeuksien valvonnassa. Neuvoa ja ohjausta esimerkiksi vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä palveluihin ja tukiin voi pyytää CP-liiton sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntijalta sekä aluetyön suunnittelijoilta.


Jokainen yhteydenotto voi auttaa muita samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä. Sosiaaliohjauksessa ja -neuvonnassa esiin tulevat asiat, käytännöt lakien soveltamisessa, päätösten teon perustelut ja konkreettiset tilanteet, joihin puutteelliset palvelut tai niiden huono toteutus johtavat, ovat tärkeää tietoa yleiseen oikeuksien valvontaan.


YHTEYSTIEDOT

toiminnanjohtaja
Marju Silander
marju.silander(a)cp-liitto.fi
p. 040 701 4881


järjestöpäällikkö
Virpi Peltomaa
virpi.peltomaa(a)cp-liitto.fi
p. 040 505 8329