Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

NUORISOTOIMINNAN YHTEISTYÖTAHOT

Suomen CP-liitto tekee aktiivista yhteistyötä muiden nuoriso- ja vammaisjärjestöjen kanssa.


SEITTI

Seitti on Invalidiliiton, Lihastautiliiton, Suomen CP-liiton ja Suomen MS-liiton yhteisesti järjestämää nuorisotoimintaa. Seitti tukee ja edistää eri tavoin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten alueellista ja paikallista yhteistoimintaa. 


Seitin paikallistoiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille edellytykset järjestää oman näköistä toimintaa, Seitiltä saa myös rahoitusta nuorten tapahtumiin. Seitin tukemissa tapahtumissa tulee olla mukana vähintään kaksi Seitin jäsenjärjestön yhdistystä. Tekemällä yhteistyötä useamman yhdistyksen kesken saadaan mukaan enemmän nuoria toimijoita.

logo Seitti
Lisää Seitin toiminnasta:www.seittiweb.org .

VNY, Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmä 

VNY on 1970-luvun lopulla muotoutunut vapaamuotoinen yhteis-työfoorumi, jossa tällä hetkellä toimii 10 vammaisjärjestöä. 


Järjestöjä edustavat joko järjestössä nuorisotyötä tekevä toimihenkilö tai toiminnassa mukana olevat nuoret. VNY:llä ei ole sääntöjä eikä sitä ole rekisteröity. VNY kokoontuu vuorotellen eri yhteistyökumppaneiden tiloissa. VNY:n puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2015 puheenjohtajana toimii Lihastautiliitto.


Lisätietoa VNY:stä löydät täältäNuorisoyhteistyö Allianssi ry

Suomen CP-liitto on Allianssin jäsenjärjestö. Lisätietoja Allianssista: www.alli.fi

 


YHTEYSTIEDOT

suunnittelija

Jari Turku

jari.turku(a)cp-liitto.fi

p. 0400 884 372


Pellervonkatu 9

33540 Tamperefacebook