Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

 LIIKUNTATOIMINTA

Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö, jonka liikuntatoiminnan tavoitteena on edistää jäsenistönsä liikunta-aktiivisuutta. Liikunnalla on erityisen tärkeä merkitys niin henkisen, fyysisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä.


Liikuntatoiminnassa huomioidaan: 

  • ikäryhmät (lapset, nuoret, aikuiset ja iäkkäät)
  • vammaisuuden eri asteet 
Pääpaino on terveysliikunnassa, mutta myös kilpa- ja huippu-urheilua tuetaan osana liiton liikuntatoimintaa.

 

Tavoitteena on, että yhä usemmalla CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisella on mahdollisuus osallistua liikuntatoimintaan ja harrastusmahdollisuudet olisivat yhdenvertaiset eri puolilla maata.

 

Liitto on mukana järjestämässä valtakunnallisia liikuntatapahtumia sekä tukee ja kannustaa paikallisyhdistyksiä säännöllisen liikuntatoiminnan järjestämiseen.

Suomen CP-liiton liikuntatoiminnan pelisäännöt 2015-2017.

 

Suomen CP-liitto edistää toiminnallaan reilun pelin hengen toteutumista ja kannustaa toimijoitaan mukaan toteuttamaan Reilun Pelin tavoitteita. Liikuntatoiminnan pelisäännöt koskettavat kaikkia toimijoita, liikunnan harrastajia, läheisiä, vapaaehtoisia ja työntekijöitä.

 

Tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun

Suomen CP-liitto edistää liikunnan tasa-arvoa laaja-alaisesti. Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat toiminnan perusta. Tavoitteena on, että kehittämällä liikunta- ja urheilulajeja ne soveltuvat mahdollisimman monelle. Kiusaaminen, fyysinen tai henkinen väkivalta, vähättely, seksuaalinen ahdistelu ja syrjintä eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun. Epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan, liikunta on avointa kaikille.

 

Vastuu kasvatuksesta

Liikuntatoiminta on hyvä kasvuympäristö kaikenikäisille. Niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin annetaan aikaa kasvaa ja kehittyä omien kykyjensä mukaan. Elinikäistä oppimista ja kehittymistä tuetaan liikunnan parissa.  Suomen CP-liitto kannustaa kaikkia liikunnan toimijoita osallistumaan yhteisen hyvän rakentamiseen ja kantamaan omaa vastuutaan lähimmäisistään ja yhteisöstään.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Suomen CP-liiton liikuntatoiminnan lähtökohtana on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveellisiin elämän tapoihin kannustetaan kokonaisvaltaisesti. Liikunta nähdään sairauksia ja toimintarajoitteita ennaltaehkäisevänä ja hidastavana. Päihteitä ja väkivaltaa ei yhdistetä liikuntaan ja urheiluun. Liikunnalle luodaan turvalliset puitteet ja tapaturmien ja vammojen syntymistä ennaltaehkäistään.

 

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

Liikuntatoiminnassa kaikki huomioidaan tasaveroisesti ja oikeudenmukaisesti. Päätöksiä tehdessä kuunnellaan, valmistellaan ja perustellaan huolella. Tavoitteista, toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä viestitään avoimesti. Antidopingtyö ja kilpailutulosten manipuloinnin ehkäisy ovat osa Suomen CP-liiton toimintaa.

  

Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen

Suomen CP-liitto kunnioittaa ja suojelee ympäristöä. Luonnossa toimitaan vastuullisesti, ympäristöä ei roskata, paperinkulutusta vähennetään ja tarpeetonta energian kulutusta vältetään. Tapahtumat pyritään järjestämään hyvien joukkoliikenneyhteyksien kautta mahdollisimman helposti tavoitettaviksi.

 

Antidoping

Suomen CP-liitto sitoutuu maailman ja Suomen antidopingsäännöstöjen arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Liikuntatoiminnan lähtökohtana on reilu peli, rehellisyys ja sääntöjen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hauskuus ja ilo sekä yhteisöllisyys.

 

Doping ei kuulu liikuntaan ja urheiluun eikä niihin liitetä tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä tai lääkeaineiden väärinkäyttöä. 


YHTEYSTIEDOT

suunnittelija

Anu Patrikka

p. 044 353 3404

anu.patrikka(at)cp-liitto.fi