Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN


CP-liiton Itsenäiseen elämään sopivin palveluin -hanke (IESP-hanke, 2012-2014) selvitti lievästi liikuntavammaisten aikuisten itsenäisen asumisen palveluntarpeita. Hankkeen rahoitti Raha-automaattiyhdistys.


TAUSTA

Lievästi cp- mmc- ja hydrokefaliavammaiset henkilöt ovat usein väliinputoajia: Vaikka fyysisen toimintakyvyn rajoitteet ovat vähäisiä, lievästi vammaisilla on usein muita, vaikeasti tunnistettavia ja toimitakykyä rajoittavia oireita, kuten hahmottamisen vaikeudet. Ongelmat ilmenevät monesti uusissa tilanteissa ja uudessa ympäristössä. On myös mahdollista, että vammainen henkilö ei ole itse tietoinen toimintarajoitteistaan eikä osaa tuoda niitä esiin.

 

Palvelutarpeen arvioinnin menetelmät selvittävät hyvin esim. fyysisen toimintakyvyn rajoitteista johtuvan avuntarpeen, mutta liitännäisvammojen arviointikeinot ja mittarit puuttuvat.

 


TAVOITE JA TOTEUTUS

IESP-hankkeen tavoitteena oli kartoittaa lievästi cp- mmc- ja hydrokefaliavammaisten henkilöiden toimintarajoitteita, jotka vaikeuttavat itsenäistä asumista ja muitakin elämän osa-alueita ja aiheuttavat erilaisten palvelujen ja tuen tarvetta. Kartoituksen pohjalta kehitettiin välineitä toimintarajoitteiden tunnistamiseen sekä malleja toimivista palvelupoluista ja palvelukokonaisuuksista.
 


KOHDERYHMÄ

Hankkeen kohderyhmää olivat CP-liiton toimintapiiriin kuuluvat vammaiset henkilöt, jotka eivät kuulu vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen tai kehitysvammaisten asumispalvelujen piiriin. Toinen kohderyhmä oli vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevät ammattilaiset.Itsenäiseen elämään
 

 YHTEYSTIEDOT

aluetyön suunnittelija
Sari Laiho
sari.laiho(a)cp-liitto.fi

p. 045 7732 4759