Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

CP-VAMMAISEN AIKUISEN HYVINVOINTI JA KUNTOUTUS ELÄMÄNKAARELLA


CP-liitto oli mukanan Invalidiliiton hallinnoimassa hankkeessa (20072010), jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta cp-vammaisten nuorten ja aikuisten tuen tarpeista, ammatillisten suunnitelmien ja reittien haasteista, kuntoutuksesta ja ikääntymisestä.


Hankkeessa kehitettiin erilaisia ohjautumismalleja kuntoutukseen, jonka avulla turvataan cp-vammaisten nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden henkilöiden toimintakyky ja hyvinvointi.


OSAHANKKEET

Peruskoulusta jatkokoulutukseen

Hankkeen tavoitteena on luoda cp-vammaisille nuorten opintojen ohjaukseen ohjaus-ja toimintamalli peruskoulun ja jatko-opintojen väliiseen siirtymävaiheeseen.

 

Osahankkeesta on julkaistu CP-lehdessä 2/2009 artikkeli Ammatinvalinnan yksilölliset polut (s. 32–34).


CP-vamma ja ikääntyminen 

Hankkeen tavoitteena on kartuttaa tietoa cp-vamman ja ikääntymisen yhteisvaikutuksesta, selvittää ikääntyneiden cp-vammaisten ihmisten elämäntilannetta sekä lisätä ikääntymistä koskevaa tietoa hyvään kuntoutuskäytäntöön.

 

Osahanke tuotti aineistoa Sanna Savilahden sosiaalityön graduun "Sisulla ja sydämellä vaikka läpi harmaan kiven" Tarinoita siitä, miten vammaiset ihmiset kertovat sosiaalisten verkostojensa merkityksestä elämänkululleen (Tampereen yliopisto 2009).


Osahankkeen julkaisema kirjallisuuskatsaus »

 


Kuntoutuspolut ja asiantuntijaverkostot

Hankkeen tavoitteena on kehittää kokemus-ja asiantuntijatiedon avulla CP-vammaisten aikuisten kuntoutukseen ohjautumisen polkumallia ja lisätä terveydenhuollon ja kuntoutuksen eri ammattiryhmien asiantuntemusta ja verkostoitumista.


YHTEYSTIEDOT

toiminnanjohtaja
Tomi Kaasinen

p. 040 701 4881

tomi.kaasinen(a)cp-liitto.fi