Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

ALUETYÖ

CP-liiton aluetyöstä vastaa kolme aluetyön suunnittelijaa. Aluetoimistot sijaitsevat Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. Jokaisen suunnittelijan alueella toimii 6–8 jäsenyhdistystä.


Itä- ja Keski-Suomi, Etelä-Kymenlaakso, Uusimaa

Alueella toimivat CP-yhdistykset: Etelä-Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Uudenmaan CP-yhdistys

aluetyön suunnittelija
Merja Partanen

Microkatu 1, G-osa, 4.krs

PL 1188, 70211 Kuopio

merja.partanen(a)cp-liitto.fi
p. 040 575 3022


Pohjois-Suomi, Kainuu ja Etelä-Pohjanmaa

Alueella toimivat Lapin, Meri-Lapin, Kainuun sekä Oulun, Seinäjoen ja Vaasan seudun CP-yhdistys


aluetyön suunnittelija
Piia Jolla

Kansankatu 53, 1.krs, 90100 OULU

piia.jolla(a)cp-liitto.fi

p. 0400 921 574


Pirkanmaa, Hämeenlinna, Lahden seutu, Etelä-Saimaa, Lounais- ja Länsi-Suomi

Alueella toimivat Pirkanmaan, Hämeenlinnan, Kouvolan, Etelä-Saimaan, Turun, Porin  sekä Kanta-Hämeen, Rauman ja Lahden seudun CP-yhdistys

aluetyön suunnittelija
Jari Turku
Pellervonkatu 9, huone 1014,

33540 Tampere

jari.turku(a)cp-liitto.fi
p. 0400 884 372


ALUETYÖN SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT


Yhdistystoiminnan tukeminen

Aluetyön suunnittelijat tukevat paikallisyhdistysten vapaaehtoistoimintaa tarjoamalla koulutusta ja ohjausta yhdistyksissä toimiville luottamushenkilöille.


Aluetyön suunnittelijat tukevat myös yhdistysten toteuttamaa

nuoriso-, aikuis- ja liikuntatoimintaa, pienten vammaryhmien toimintaa, tapahtumien järjestämistä sekä virkistystoimintaa. 


Aluetyön suunnittelijat ohjaavat jäsenistöä alueellisten palveluiden käytössä ja toimivat tiedonvälittäjinä jäsenyhdistysten ja keskusjärjestön välillä.

 

Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen

Aluetyön suunnittelijat valvovat yhdessä jäsenyhdistysten kanssa jäsenistönsä oikeuksien toteutumista. He seuraavat oman alueensa hyvinvointipalveluiden kehitystä, edustavat liittoa työryhmissä ja pyrkivät vaikuttamaan palveluiden saatavuuteen.

 

Yhteistyö

Aluetyössä tärkeää on yhteistyö muiden järjestöjen, viranomaisten, päättäjien ja palveluntuottajien kanssa. Aluetyön suunnittelijat luovat ja pitävät yllä paikallisia kontaktiverkostoja keskeisten sidosryhmien kanssa.

 


YHTEYSTIEDOT


Suomen CP-liitto ry
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki

p. 09 5407 540